Bolyongások a Fogarasi-havasokban

Názov a zodpovednosť: Bolyongások a Fogarasi-havasokban [Potulky po Južných Karpatoch] / Dr. Primics György-től - Kolozsvár) ; s. [372]-404

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Anotácia: Opis viacerých túr v Južných Karpatoch, podáva charakteristiku oblasti so zameraním na geol. pomery, ale obsahuje aj údaje geogr. pomeroch, faune a flóre oblasti

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Szinnyei - online. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistika - Južné Karpaty (Rumúnsko)

geológia - Južné Karpaty (Rumúnsko)Heslo/geografické:

Južné Karpaty (Rumúnsko) -

Munţii Făgăraşului (Rumúnsko) -


MDT: 911.2(498.4) ; 55(498.4) ; 796.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Fogarasi-havasok pozri Munţii Făgăraşului (Rumúnsko)