Bibliotheca Carpatica

Názov a zodpovednosť: Bibliotheca Carpatica : (Continuatio II-da) / Collegit Hugo Payer ; s. [I]-XVI

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Súpis odbornej knižnej i časopiseckej literatúry o Karpatoch so zameraním na Vysoké Tatry

Poznámky: Osobitné stránkovanie. Viazané na konci zväzku. Pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 421. -

Heslo/Všeobecné meno:

bibliografie odborné

bibliografie tematickéHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - bibliografie odborné


MDT: 016