Bad Gánócz und die chemischen Verhältnisse seiner Bohrtherme

Názov a zodpovednosť: Bad Gánócz und die chemischen Verhältnisse seiner Bohrtherme [Kúpele v Gánovciach a chemické zloženie artézskych minerálnych prameňov] / Von Aurel W. Scherfel ; s. 201-222

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Časti dokumentu: Direkte Ergebnisse der quantitativen Analyse des Wassers der Gánóczer Bohrtherme; Berechnung der Analyse; Zusammenstellung der Analyse. - Die Gánóczer Heilquelle / Friedrich Fleischer. - Ganowetz / J. Crantz

Anotácia: Chemická analýza prameňov v Gánovciach, ďalej poznatky histórii, kultúre, geol.-geogr. a flóre lokality

Poznámky: Autor overený: SBS 5, s. 218. Biografické údaje doplnené: H.J. Cratz - Otto 5, s701; F. Fleischer - Biografický slovník mesta Poprad, s. 63. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

pramene minerálneHeslo/geografické:

Gánovce (Slovensko : kúpele) -


MDT: 615.8 ; 908 ; 553.7

Pôvodné formy geografických názvov:

Ganowetz pozri Gánovce (Slovensko)

Bad Gánócz pozri Gánovce (Slovensko)