A borsodi Bükkhegységbén

Názov a zodpovednosť: A borsodi Bükkhegységbén [V borsodskej Bukovine] / Dr. Márki Sándor-tól ; s. [247]-273

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Kultúrne dejiny jednotlivých lokalít Borsodskej župy (Miskolc, Eger, a i.) a geogr. opis oblasti

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu: MÉL. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/geografické:

Bükk (Maďarsko) - opisy vlastivedné

Borsod vármegye (Maďarsko : župa) - dejiny

Miskolc (Maďarsko) - dejiny


MDT: 908.439 ; 911.3(439) ; 943.9