Bericht

Názov a zodpovednosť: Bericht [Správa tajomníka] / des Vereins-Secretärs Ferdinand Cserépy ; Uebersetzt Dr. Friedr[ich] Flittner ; s. [3]-13

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Správa tajomníka Uhorského karpatského spolku o činnosti spolku za r. 1875-76. Informuje o otvorení turistických chát, účasti na medzinárdonej výstave, o znaku spolku, o zľavách v doprave pre členov spolku a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereinsangelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5:06.05 ; 908:06.05 ; 06.05 ; 796.51

Pôvodné formy mien:

Cserépy, Ferdinand Cserépy, Ferdinand