Beim Botzdorfer See

Názov a zodpovednosť: Beim Botzdorfer See [Pri Batizovskom plese] / (Von Rudolf Weber) ; s. 3-13

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Časti dokumentu: Motto - úryvok z básne neuvedeného autora

Anotácia: Opis túry z Popradu k Batizovskému plesu

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 6, s. 347. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - turistika

Batizovské pleso (Vysoké Tatry, Slovensko) - turistika


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Botzdorfer See pozri Batizovské pleso (Vysoké Tatry, Slovensko)