Egészségügyi statisztika az 1901. évről

Názov a zodpovednosť: Egészségügyi statisztika az 1901. évről [Zdravotnícka štatistika za rok 1901] / Dr. Meskó Miklós, vármegyei tiszti orvos ; s. 23-25

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIII-ik, Az Orvoszövetség 5-ik Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1902. 73 s.

Anotácia: Hlavný župný lekár podáva správu o zdravotnom stave obyvateľstva, zdravotníckych zariadeniach a personále apod. v Gemerskej župe za r. 1901

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv. Felvétetett Rozsnyón, a gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 1902. május hó 27-én tartott rendes gyülésén. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 157. -

Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - obyvateľstvo

stav zdravotný

zdravotníctvo verejné


MDT: 614.2:311