Eine Exkursion in die Máramaros

Názov a zodpovednosť: Eine Exkursion in die Máramaros [Výlet do Marmarošskej župy] / (Von Karl Siegmeth) ; s. 93-111

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Časti dokumentu: Die Petroleumquellen von Dragomir, Kabola Polyána, Eine Bemerkung über die Mineralquellen der ung. Karpathen

Anotácia: Príspevok sa skladá z troch častí: exkurzia do Dragomireştu (dnes Rumúnsko), kde autor navštívil miesto výskytu a ťažby ropy, návšteva kúpeľov Kobileckaja Poljana (dnes Ukrajina), záverečná časť hodnotí poznatky o minerálnych prameňoch v Uhorsku a zdôrazňuje potrebu ich ďalšieho prieskumu

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Mihóková, s. 366. - Odkazy na lit. v texte. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

pramene minerálne - ťažba

ropaHeslo/geografické:

Marmarošská župa (Ukrajina, Rumúnsko) - ropa

Dragomireşti (Rumúnsko) - kúpele

Kobileckaja Poljana (Ukrajina : kúpele) - ropa


MDT: 553.982(498) ; 553.7(477) ; 908.477 ; 908.498 ; 615.8(477) ; 553.7

Pôvodné formy geografických názvov:

Máramaros pozri Marmarošská župa (Ukrajina, Rumúnsko)