Egyéb egyleti ügyek

Názov a zodpovednosť: Egyéb egyleti ügyek [Ďalšie spolkové záležitosti] / ; s. [575]-576

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Časti dokumentu: Budapesti osztály; Máramaros osztály; Beszkídalji osztály; Helyi ügyvivők

Anotácia: Informácie o činnosti Budapeštianskej, Beskydskej a Marmarošskej sekcie spolku a menoslov zástupcov spolku v jednotlivých mestách

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - sekcie

zástupcovia miestni


MDT: 796.5:06.05 ; 502:06.05 ; 06.05