Ein unvergessliches Nachtlager in der Tátra

Názov a zodpovednosť: Ein unvergessliches Nachtlager in der Tátra [Noc v Tatrách] / Von Victor Lorencz ; s. 285-311

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Opisuje zážitky z vysokohorskej turistiky vo Vysokých Tatrách

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 424. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistika vysokohorskáHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - turistika


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy mien:

Lorencz, pozri Lorenc, Victor (1843-1915)

Viktor