Egészségügyi statisztika az 1902-ik évről Gömörmegyében

Názov a zodpovednosť: Egészségügyi statisztika az 1902-ik évről Gömörmegyében [Štatistika verejného zdravotníctva v Gemerskej župe za rok 1902] / Meskó Miklós megyei főorvos ; s. 9-13

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 34-ik, Az Orvos-Szövetség 6-ik Évkönyve Az 1903 és 1904-ik Évről . Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1905

Anotácia: Štatistický výkaz o zdravotnom stave obyvateľstva a zdravotníckych zariadeniach v Gemerskej župe v roku 1902

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 4, s. 157. -

Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné


MDT: 614

Pôvodné formy mien:

Meskó, Miklós pozri Meško, Mikuláš (1865-1921)