Egy éj Tátrában

Názov a zodpovednosť: Egy éj Tátrában [Noc v Tatrách] / Lorencz Győzőtől ; Fordította: Jeszenák Ráfael, tanár ; s. 284-310

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Anotácia: Opisuje zážitky z vysokohorskej turistiky vo Vysokých Tatrách

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 424; Biografické údaje prekladateľa doplnené: http://regi.pim.hu/Online/adattar/mei.php. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistika vysokohorskáHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - turistika


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy mien:

Lorecz, Győző pozri Lorenc, Viktor (1843-1915)