Gesammt-Ansicht und Beleuchtung der Hohen Tátra

Názov a zodpovednosť: Gesammt-Ansicht und Beleuchtung der Hohen Tátra [Panoráma Vysokých Tatier] / Von Dr. Victor Emericzy ; s. 293-295

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Anotácia: Príspevok je členený na 21 bodov, v ktorých opisuje krásu Vysokých Tatier z rôznych aspektov. Panorámu Vysokých Tatier člení na východnú, južnú a strednú časť

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 15. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - opis panorámy


MDT: 908.437.6

Pôvodné formy mien:

Emericzy, Victor pozri Emerici, Gejza (1838-1887)