A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület ... és a Gömörmegyei Orvos-Szövetség .. Évkönyve

Názov a zodpovednosť: A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület ... és a Gömörmegyei Orvos-Szövetség .. Évkönyve [Ročenka Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov] / Összeállította: az egyesület és a szövetség elnöksége ; XXX, II-ik (1899)

Bibliografická adresa: [Rimaszombat] : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyzserész Egyesület és Gömörmegyei Orvos-Szövetség], [1900] (Rimaszombat : Nyomatott Rábely Miklós Könyvnyomdájában)

Fyzický popis kolácia pole: 34, [1] s. : ; 24x16 cm

Časti dokumentu: Ročenka obsahuje zoznam členov a zápisnice z valných zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v rokoch 1898 a 1899

Poznámky: Tlačiareň podľa BREZA, s. 102. - Obálka v ozdobnom ramčeku. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka ročenka , 1900

Krajinský zväz lekárov - ročenka 1900Heslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekársko-lekárnické - ročenky

lekárstvo a zdravotníctvo - ročenky,


MDT: 61(058) ; 061.2(058)

Signatúra: SK, ŠVK KE, IV 101127

Pôvodné formy korporácií:

Gömörmegyei Orvos-gyógyszerész Egyesület pozri Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka, Rimavská Sobota (Slovensko)

Gömörmegyei Orvos-Szövetség pozri Krajinský zväz lekárov

Rábely Miklós Könyvnyomdája pozri Rábeľ, Mikuláš