A gyógyszer alakok rendszerbe osztásáról

Názov a zodpovednosť: A gyógyszer alakok rendszerbe osztásáról [O liekových formách] / Orient Gyula ; s. 9-11

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Anotácia: Autor informuje o rozsiahlejšej pripravovanej práci, ktorá by mala mať názov Chémia galenských liekov; ďalej informuje o kategorizácií a klasifikácií liekových foriem od viacerých autorov

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv a Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületnek 1897-ik évi szeptember hó 27-én Jolsván tartott közgyüléséről. - Pôvodca overený: http://www.pim.hu. - Odkazy na lit. v texte. -

Heslo/Všeobecné meno:

lieky - liekové formy

liekové formy

liečivá


MDT: 615.45