Gömörvármegye közegészségügye

Názov a zodpovednosť: Gömörvármegye közegészségügye [Verejné zdravotníctvo v Gemerskej župe] / Löcherer Tamás ; s. 33-64

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIII-ik, Az Orvoszövetség 5-ik Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1902. 73 s.

Anotácia: Ide o samostatnú kapitolu pripravovaného diela o Gemerskej župe (v edícii Borovszky S.), ktorú spolková ročenka publikovala v plnom znení. Štúdia sa zaoberá dejinami verejného zdravotníctva v župe a podáva obraz stavu v súčasnosti

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv. Felvétetett Pelsüczön, a gömörvárm[egyei] orvosszövetség és orvos-gyógyszerész-egylet vándorgyülésén 1902 szeptember 23-án. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné


MDT: 614.2(091)