A gömörmegye múlt évi egészségügyi viszonyairól

Názov a zodpovednosť: A gömörmegye múlt évi egészségügyi viszonyairól [O verejnom zdravotníctve v Gemerskej župe za minulý rok] / Meskó Miklós, vármegyei tiszti főorvos ; s. 89-96

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Az Orvos-Szövetség Évkönyve az 1905 és 1906-ik Évről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1907

Anotácia: Štatistické prehľady o chorobnosti obyvateľstva a situácii v zdravotníckych zariadeniach v Gemerskej župy za r. 1905

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv. Felvétetett Várgedén, 1906. május hó 30-án, a gömörvármegyei orvos-szövetség és a gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet rendes tavaszi közgyülésén, s. [66]-96. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 157. -

Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejné



Heslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné


MDT: 614