A Galicziai Tátra-eygesület Évkönyve

Názov a zodpovednosť: A Galicziai Tátra-eygesület Évkönyve [Ročenka Halíčského tatranského spolku] / ; s. 89-90

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Recenzia 7. ročníka (1882) ročenky poľského tatranského spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Apró Közlemények

Heslo/Korporácia:

Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie - Krakov (Poľsko) - ročenky

Pamiętnik Towarzystva Tatrzańskiego (ročenka) - recenzieHeslo/Všeobecné meno:

ročenky spolkové

spolky turistické poľské


MDT: 796.5:05 ; 05