A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet És Orvos-Szövetség Évkönyve az .... És ....-ik Évről

Názov a zodpovednosť: A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet És Orvos-Szövetség Évkönyve az .... És ....-ik Évről [Ročenka Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov] / Összeállította: Az Elnökség ; 1905 És 1906

Bibliografická adresa: Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1907 (Rimaszombat : Nyomatott Rábely Miklós Könyvnyomdájában)

Fyzický popis kolácia pole: 158 s. : tab. ; 22x15 cm

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka ročenky

Krajinský zväz lekárov - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

ročenky spolkovéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:061.2 ; 061.2:61 ; 615:061.2 ; 058

Signatúra: SK, GM, 23.501 GM; 16.961 GM ; HU, Semmelweis, 43083