A gyógyászat első nyomai a Szepességen

Názov a zodpovednosť: A gyógyászat első nyomai a Szepességen [Počiatky lekárstva na Spiši] / Weber Samu ; s. [34]-36

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1898-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1899

Anotácia: Štúdia sa zaoberá dejinami lekárstva a liečiteľstva na Spiši od najstarších čias, sleduje prvých známych lekárov (napr. lekárom a spišským prepoštom v 13. stor. - Muthmer (Mothmer) (1264-1281), ďalej sa zaoberá rehoľami a kláštormi, kde sa venovali liečiteľstvu, založenie prvých nemocníc a pod.

Poznámky: Autor overený: SBS 6, s. 342. - Poznámky a odkazy na literatúru pod čiarou. -

Heslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo

dejiny


MDT: 61 (091) ; 943.76