A gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet és orvosszövetség tagjainak névsora 1898-ban

Názov a zodpovednosť: A gömörmegyei orvos-gyógyszerész egylet és orvosszövetség tagjainak névsora 1898-ban [Menoslov členov Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v roku 1898] / ; s. [3]-4

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka zoznam členov

Krajinský zväz lekárov - zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.02 ; 06.02 ; 615:06.02