Gömörmegyei közkórház betegforgalmi statisztikája

Názov a zodpovednosť: Gömörmegyei közkórház betegforgalmi statisztikája [Štatistika činnosti Verejnej župnej nemocnice v Rimavskej Sobote] / Kármán Aladár ; s. 46-47

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületének 1898. évi szeptember hó 27-én Nagy-Rőczén tartott közgyüléséről. -

Heslo/Korporácia:

Verejná župná nemocnica - Rimavská Sobota (Slovensko) činnosť

štatistikyHeslo/Všeobecné meno:

- nemocnice župnéHeslo/geografické:

Rimavská Sobota (Slovensko) - nemocnice


MDT: 614.2:362.11 ; 362.11