Geologie der Máramaros mit besonderer Berücksichtigung nutzbarer Mineralien

Názov a zodpovednosť: Geologie der Máramaros mit besonderer Berücksichtigung nutzbarer Mineralien [Geologické pomery Marmarošskej župy s osobitným zreteľom na úžitkové nerasty] / Alexander Gesell ; s. 326-331

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Fyzický popis kolácia pole: obr.

Anotácia: Štúdia o geol. pomeroch Marmarošskej župy, podáva prehľad druhov hornín, výskyt ušľachtilých kovov, a pod.

Poznámky: Príspevok ilustrujú 3 geol. profily. - Autor overený: SBS 2, s . 187. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

geológia - Marmarošská župa (Rumúnsko, Ukrajina : oblasť)

petrografi - Marmarošská župa (Rumúnsko, Ukrajina : oblasť)Heslo/geografické:

Marmarošská župa (Rumunsko, Ukrajina : oblasť) - pomery geologické


MDT: 55(498+477) ; 553