A Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesület köz- és szakülése 1888. május 7-én Rimaszombaton

Názov a zodpovednosť: A Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesület köz- és szakülése 1888. május 7-én Rimaszombaton [Zasadanie Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Rimavskej Sobote 7. mája 1888] / Jegyzette: Dr. Löcherer [Tamás], titkár ; s. [8]-31

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1888-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1889

Časti dokumentu: Szakülés; Bonczolási jegyzőkönyv / Szabó Samu; Vélemények

Anotácia: Zápisnica zo zasadania Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Rimavskej Sobote, na ktorom odznelo viacero odborných prednášok

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Rimavská Sobota (Slovensko), 1888, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05