[Hírek]

Názov a zodpovednosť: [Hírek] [Správy o Východokarpatskej a Spišskonovoveskej sekcii] / ; s. 192

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Časti dokumentu: 1, Keleti-Kárpátok osztálya. - Az iglói osztály

Anotácia: Dve krátke správy, prvá z nich informuje o zasadaní výboru Východokarpatskej sekcie UKS, druhá o založení Spišskonovoveskej sekcie spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Apró Közlemények

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Východokarpatská sekcia 1882, zasadania , 1882

Uhorský karpatský spolok - Spišskonovoveská sekcia, založenieHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05 ; 502:06.05

Pôvodné formy korporácií:

Magyarországi Kárpátegyesület Keleti Kárpátok osztálya pozri Uhorský karpatský spolok - Východokarpatská sekcia

Iglói osztály pozri Uhorský karpatský spolok - Spišskonovoveská sekcia

Magyarországi Kárpátegyesület iglói osztálya pozri Uhorský karpatský spolok - Spišskonovoveská sekcia