Höhenverzeichniss einiger Punkte in der Zips

Názov a zodpovednosť: Höhenverzeichniss einiger Punkte in der Zips : Nach den neuesten Vermessungen der k.k. Mapirung [Niekoľko výškových bodov na Spiši] / zusammengestellt von Prof[ssor] Martin Róth ; s. 229-256

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Časti dokumentu: Hohe Tátra; Poprád-Gebiet; Magura; Hernád-Gebiet; Umgebung von Igló; Göllnitz-Gebiet; Anhang

Anotácia: Zoznam výškových bodov na Spiši stanovených rakúskymi vojenskými zememeračmi (údaje porovnáva s K. Kolbenheyerovymi meraniami a údajmi na mape Vysokých Tatier vydanú Uhorskou štátnou tlačiarňou). Dodatok - výškové body na Liptove

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 5, s. 123. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

nivelácia

body nivelačnéHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - body nivelačné

Vysoké Tatry (Slovensko) - body nivelačné

Liptovská župa (Slovensko : oblasť) - body nivelačné


MDT: 528.388 ; 551.58

Pôvodné formy geografických názvov:

Zips pozri Spiš (Slovensko : oblasť)