A hegyi sport kézikönyve

Názov a zodpovednosť: A hegyi sport kézikönyve [Turistická príručka] / R. ; s. 338-339

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Recenzia turistickej príručky Juliusa Meurera, kt. vyšla pod názvom Handbuch des Alpinen-Sport vo Viedni

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Apró Közlemények

Heslo/Osobné meno:

Meurer, Julius (1838-1923) - dielo

- recenzieHeslo/Všeobecné meno:

turistika - príručky

- recenzie,


MDT: 796.5(035) ; 581.5