Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a gömörmegyei orvos-szövetség Ratkón, 1899. év szeptember hó 26-án tartott közgyülésén [Zápisnica] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár ; s [28]-34 4

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség II-dik Évkönyve [1899]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1900

Anotácia: Priebeh a program valného zhromaždenia Gemerskej pobočky Krajinského spolku lekárov. Ústrednou témou boli platby za lekárske služby a potreba zvýšenia platov lekárov

Heslo/Korporácia:

Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka valné zhromaždenie , 4899Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo - platby za služby - Slovensko - 1898-1899

- platy lekárov,


MDT: 614(437.6) ; 061.2(437.6):61