Jahrbuch V. des Galizischen Tátra-Vereines

Názov a zodpovednosť: Jahrbuch V. des Galizischen Tátra-Vereines [Ročenka Halíčskeho tatranského spolku] / ; s. [523]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Recenzia 5. ročníka (1880) Ročenky poľského tatranského spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Korporácia:

Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie - Krakov (Poľsko) - ročenky

Pamiętnik Towarzystva Tatrzańskiego (ročenka) - recenzieHeslo/Všeobecné meno:

ročenky spolkové

spolky turistické poľské


MDT: 796.5:05 ; 05:796.5