Újabb gyógyszerek bemutatása

Názov a zodpovednosť: Újabb gyógyszerek bemutatása [O nových liekoch] / Pósch Aladár ; s. 15-20

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIII-ik, Az Orvoszövetség 5-ik Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1902. 73 s.

Anotácia: Autor v príspevku informoval o nových liekoch: argentamin, aspirin, dionin, dormiol, fersan, eupyrin. Opísal ich vlastnosti, zloženie, účinky, aplikáciu, pri ktorých ochoreniach doporučuje používať a pod.

Poznámky: Článok je súčasťou: Jegyzőkönyv. Felvétetett Rozsnyón, a gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 1902. május hó 27-én tartott rendes gyülésén. -

Heslo/Všeobecné meno:

lieky


MDT: 615