Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Putnokon, 1905. szeptember hó 28-án, a gömörmegyei orvosszövetség és orvos-gyógyszerész egylet rendes őszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom jesennom valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov a Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Putnoku 28. septembra 1905] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár, jegyző, Dr. Löcherer Tamás elnök ; Hitelesítjük: Dr. Zehery István, Dr. Lichtschein Adolf ; s. 39-65

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Az Orvos-Szövetség Évkönyve az 1905 és 1906-ik Évről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1907

Časti dokumentu: 1, Térdresectio és carcinoma mammae esete / Sigmund József. - Nagyterjedelmű ruptura uteri primaer gyógyult esete / Krcs Gyula. - Kórrajz és vélemény / Zehery István

Anotácia: Na valnom zhromaždení odzneli pozdravné príhovory venované lekárnikovi F. Feketemu pri príležitosti jeho 50. výročia lekárnickej praxe a ďalšie 3 odborné prednášky

Heslo/Osobné meno:

Fekete, NándorHeslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Putnok (Maďarsko), 1905, zhromaždenia valné jesenné

Krajinský spolok lekárov - Putnok (Maďarsko), 1905, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 61 ; 615:06.05