Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : felvétetett a gömörmegyei Orvosszövetség és Orvos-gyógyszerész egyesület évi rendes közgyülésén, 1910. május hó 25-én Csizben [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov a Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy v Číži 25. mája 1910] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár jegyző ; s. [73]-99

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az 1907 és 1910-ik Évekről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1910

Časti dokumentu: 1, Titkári jelentés / Kármán Aladár. - A vármegyei közkórháznak betegforgalma 1909-ben / Löcherer Tamás. - Húgyhólyag kövek és sebészi műtétek / Sigmund József

Anotácia: Na valnom zhromaždení odznela správa o činnosti a hospodárení spolku, diskutovalo sa o postavení lekárov nemocenských pokladníc a sirotincov. Zápisnica obsahuje informácie o odborných prednáškach, a texty prednášok T. Löcherera a J. Sigmunda

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Rimavská Sobota (Slovensko) - Číž (Slovensko), 1910, zhromaždenia valné

Krajinský zväz lekárov - Číž (Slovensko), 1910, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske - chirurgia

spolky lekárnické - kamene močové,

nemocnice župnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické

Rimavská Sobota (Slovensko) - nemocnice župné


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 616.62 ; 617.5 ; 614.2:362.11 ; 362.11