Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi orvos-gyógyszerész-egylet özvegyei s árvai számára létesitett nyugdijintézetének f.é. június hó 21-en Iglón tartott rendes közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Penzijného ústavu pre vdovy a siroty Spolku spišských lekárov a lekárnikov konaného v Spišskej Novej Vsi 21.júna t.r.] / ; s. [86]-87

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1899-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1900

Anotácia: Zápisnica z riadného valného zhromaždenia Penzijného ústavu pre vdovy a siroty Spolku spišských lekárov a lekárnikov konaného v Spišskej Novej Vsi 21.júna 1899

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Spišská Nová Ves (Slovensko), 21.06.1899, spolky podporné

Penzijný ústav pre vdovy a siroty Spišského spolku lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko)Heslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnické

zabezpečenie sociálne

spolky podporné


MDT: 36:61 ; 61:06.05 ; 06.05:61