Jelentés Gömörvármegye 1904. évi közegészségügyi viszonyairól

Názov a zodpovednosť: Jelentés Gömörvármegye 1904. évi közegészségügyi viszonyairól [Správa o situácií vo verejnom zdravotníctve v Gemerskej župe za rok 1904] / dr. Meskó Miklós, vármegyei tiszti főorvos ; s. 30-37

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Az Orvos-Szövetség Évkönyve az 1905 és 1906-ik Évről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1907

Anotácia: Správa obsahuje štatistické prehľady o chorobnosti obyvateľstva a stave zdravotníckych zariadení v Gemerskej župe za rok 1904

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv. Felvétetett Rimaszombatban, a gömörvármegyei orvosszövetség és orvos gyógyszerész-egylet rendes tavaszi gyülésén 1905. május hó 30-án s. 6-38. - Autor overený: SBS 4, s. 157. -

Heslo/Všeobecné meno:

zdravotníctvo verejnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné


MDT: 614:312