Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : felvétetett Rozsnyón a gömörmegyei orvos-szövetség 1898. május 23-án tartott közgyülésén [Zápisnica spísaná na valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Rožňave 23. mája 1898] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár ; Hitelesítjük: Dr. Posewitz Albert, Dr. Schwarcz Márk ; s. [23]-32

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület XXIX-ik és A Gömörmegyei Orvos-Szövetség I-ső Évkönyve [1898]. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1899

Časti dokumentu: 1, Gömörmegyei orvos-szövetség tagjainak kötelező rendtartása. - Gömörmegyei orvos-szövetség tagjainak kötelező dijszabása. - A dijaknak behajtására, a fegyelmi vizsgálat megindítására s az eredményközlésére nyomtatvány tervezete

Anotácia: Hlavnými bodmi valného zhromaždenia Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov bolo vypracovanie organizačného poriadku, taríf na odmeňovanie lekárských výkonov

Heslo/Korporácia:

Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka Rožňava (Slovensko), 1895, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

lekári - odmeňovanie

odmeňovanie - tarify,

spolky lekárske - lekáriHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske


MDT: 61:06.05 ; 614.256 ; 331.1

Pôvodné formy korporácií:

Gömörmegyei orvos-szövetség pozri Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka