Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Putnokon, 1905. év február 12-én a gömörmegyei orvosszövetség és orvos-gyógyszerész egylet rendkívüli közgyülésén [Zápisnica spísaná na mimoriadnomriadnom valnom zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Putnoku 12. februára 1905] / ; s. 57-65

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 34-ik, Az Orvos-Szövetség 6-ik Évkönyve Az 1903 és 1904-ik Évről . Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1905

Časti dokumentu: 1, Mélyen tisztelt közgyülés / Löcherer Tamás. - Dr. Urszínyi Gyula beszéde

Anotácia: Mimoriadne zasadanie spolku a pobočky sa konalo pri príležitosti 50. ročného výročia lekárskej kariéry Armina Schwartza, na ktorom odznelo niekoľko pozdravných prejavov

Poznámky: Pôvodca overený: T. Löcherer - SBS 3, s. 420. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Gy. Urszínyi - Szinynei;. -

Heslo/Osobné meno:

Schwartz, ÁrminHeslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Putnok (Maďarsko), 1905, zhromaždenia valné mimoriadne

Krajinský zväz lekárov - Putnok (Maďarsko), 1905, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 61-05 ; 929 Schwartz, Armin ; 615:06.05