Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Csetneken, 1907. szeptember hó 24-ikén, a gömörmegyei orvosszövetség és orvos-gyógyszerész egylet őszi vándorgyülésén [Zápisnica spísaná na jesennom putovnom zasadaní Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Štítniku 24. septembra 1907] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár, titkár ; Dr. Löcherer Tamás, elnök, Hitelesítve Rozsnyón 1907. október 20. Dr. Pósch Dezső, Dr. Hajcsy Sándor ; s. 6-13

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az 1907 és 1910-ik Évekről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1910

Časti dokumentu: 1, Dr. Löcherer Tamás elnöki megnyitója

Anotácia: Na zasadaní odzneli správy o činnosti a hospodárení, hlavnym bodom diskusie boli vzťahy medzi lekármi a nemocenskými pokladnicami robotníkov

Poznámky: Pôvodcovia overení: SBS, Tököly. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Štítnik (Slovensko), 1907, zasadania putovné

Krajinský zväz lekárov - Štítnik (Slovensko), 1907, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

lekári - pokladnice nemocenské

pokladnice nemocenské robotnícke

poisťovne zdravotnéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasťˇ) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615 ; 06.05 ; 368 ; 614

Pôvodné formy geografických názvov:

Csetnek pozri Štítnik (Slovensko)