Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi Orvos-gyógyszerész egylet-nek f[olyó] évi szeptember 2-án Poprádon tartott rendkívüli közgyülésén [Zápisnica spísaná na mimoriadnom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Poprade 2. septembra 1911] / Dr. Teichner Lipót jegyzőkönyvvezető, Dr. Lorx Sándor e[z] i[dei] egyleti elnök ; Hitelesítjük: Dr. Klein Ármin, Dr. Ritók János ; s. [8]-11

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1911-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1911

Anotácia: Mimoriadna schôdza spolku bola zvolaná z iniciatívy levočských lekárov. Hlavným bodom rokovania bola diskusia o zmluve s Obvodnou robotníckou nemocenskou poisťovňou v Spišskej Novej Vsi, ktorá navrhovala zaviesť systém "zamestnaných lekárov so stálym platom" oproti doterajšej slobodnej voľbe lekára. Všetci členovia hlasovali za slobodnú voľnu lekára

Poznámky: Pôvodca overený: A. Lorx - SBS 3, s. 426. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Sulaček. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Poprad (Slovensko), 1911, zhromaždenia valné mimoriadne

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

poisťovne nemocenskéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické

Spišská Nová Ves (Slovensko) - poisťovne nemocenské


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05 ; 368

Pôvodné formy geografických názvov:

Igló pozri Spišská Nová Ves (Slovensko)