Kirándulás Máramaros-megyébe

Názov a zodpovednosť: Kirándulás Máramaros-megyébe [Výlet do Marmarošskej župy] / (Németből Siegmeth Károly után Mikolay Lászlótól) ; s. 92-110

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Časti dokumentu: A dragomiri kőolaj-források; Kabola Polyána; a magyarországi Kárpátok ásványforrásaira vonatkozólag néhány megjegyzés

Anotácia: Príspevok sa skladá z troch častí: exkurzia do Dragomireştu (dnes Rumúnsko), kde autor navštívil miesto výskytu a ťažby ropy, návšteva kúpeľov Kobileckaja Poljana (dnes Ukrajina), záverečná časť hodnotí poznatky o minerálnych prameňoch v Uhorsku a zdôrazňuje potrebu ich ďalšieho prieskumu

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Mihóková, s. 366. - Odkazy na lit. v texte. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

pramene minerálneHeslo/geografické:

Marmarošská župa (Ukrajina, Rumúnsko) - ropa

Dragomireşti (Rumúnsko) - kúpele

Kobileckaja Poljana (Ukrajina : kúpele) - ropa


MDT: 553.982(498) ; 553.7(477) ; 908.477 ; 908.498 ; 615.8(477) ; 553.7

Pôvodné formy geografických názvov:

Máramaros-megye pozri Marmarošská župa (Ukrajina, Rumúnsko)