A központi Kárpátokban és annak környékbeni méhtenyésztés általános körrajza

Názov a zodpovednosť: A központi Kárpátokban és annak környékbeni méhtenyésztés általános körrajza [Všeobecná charakteristika chovu včiel v oblasti stredných Karpát] / Közli: Hradszky József ; [Fordította N.N.] ; s. 140-150

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Autor v úvode charakterizuje chov včiel od najstarších čias vo svete, ďalej opisuje dejiny a súčasný stav včelárstva v oblasti Vysokých Tatier

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 2, s. 401. - Poznámky pod čiarou. Odkazy na lit. v texte. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

chov včiel

včelárstvoHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - chov včiel


MDT: 638.1(091) ; 943.76