Kleine Mittheilungen

Názov a zodpovednosť: Kleine Mittheilungen [Krátke správy] / ; s. 479

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Časti dokumentu: Sektion Budapest, Sektion Beskid, Lokal Vertreter

Anotácia: Člení sa na 3 časti; informuje o vzniku Budapeštianskej a Beskydskej sekcie spolku, menoslovy funkcionárov sekcií, tretia časť obsahuje menný zoznam zástupcov spolku v jednotlivých mestách Uhorska

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - sekcie


MDT: 5:06.05 ; 796.5:06.05 ; 06.05