Kegyes adományok és a Magyarországi Kárpátegylet tagjainak Névsora

Názov a zodpovednosť: Kegyes adományok és a Magyarországi Kárpátegylet tagjainak Névsora = Allerhöchste und h. Spenden, dann Namens-Verzeichniss der Mitglieder des Ungarischen Karpathen-Vereins [Menoslov darcov a členov Uhorského karpatského spolku] / ; s. 445-479

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Časti dokumentu: Kegyes adományok - Allerhöchste Spenden; Alapító tagok - Gründende Mitglieder; Rendes tagok - Ordentliche Mitglieder

Anotácia: Súpis darcov finančných darov a menoslov členov spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereins Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné


MDT: 796.5:06.02 ; 06.02:796.5 ; 5:06.02