Konzervatív kezelés mellett gyógyult koponyasérülés beteg

Názov a zodpovednosť: Konzervatív kezelés mellett gyógyult koponyasérülés beteg [Konzervatívna liečba zranení lebky] / Auerbach Lajos ; s. 12-15

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet XXXIII-ik, Az Orvoszövetség 5-ik Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1902. 73 s.

Anotácia: Príspevok v úvode charakterizuje poznatky o liečbe zlomenín lebky, ďalej prináša kazuistické opisy troch prípadov z vlastnej praxe

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv. Felvétetett Rozsnyón, a gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 1902. május hó 27-én tartott rendes gyülésén. -

Heslo/Všeobecné meno:

kazuistika

zlomeniny lebky


MDT: 616