A Kryoskopiáról

Názov a zodpovednosť: A Kryoskopiáról : Tisztelt Uraim! [Kryoskopia] / Irta: Dr. Fái Mátyás Miklós (Új-Tátrafüred) ; s. [32]-34

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1904-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1905

Heslo/Všeobecné meno:

kryoskopia (fyz.)


MDT: 53:61