Kirándulás Máramarosba

Názov a zodpovednosť: Kirándulás Máramarosba [Výlet na Marmarošskú Sihoť] / Hunfalvy János ; s. 172-196

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Vo forme cestopisnej črty poznatky o obyvateľstve a krajine v Marmarošskej župe

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 434-435. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistika - Marmarošská župa (Rumúnsko, Ukrajina : oblasť)Heslo/geografické:

Marmarošská Sihoť (Rumúnsko, Ukrajina : oblasť) - výlety vlastivedné

Marmarošská župa (Rumúnsko, Ukrajina : oblasť) - črty cestopisné

výlety vlastivedné


MDT: 908.498 ; 914.98 ; 796.51(498) ; 796.51(477) ; 908.477 ; 914.77

Pôvodné formy mien:

Hunfalvy, János pozri Hunfalvy, Ján (1820-1888)Pôvodné formy geografických názvov:

Máramaros pozri Marmarosšká župa (Rumúnsko, Ukrajina : oblasť)