Lubló-fürdő 100 év előtt

Názov a zodpovednosť: Lubló-fürdő 100 év előtt [Kúpele v Starej Ľubovni pred 100 rokmi] / Weber Samu ; s. [66]-70

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1900-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1901

Anotácia: Autor upozorňuje na príspevky o Starej Ľubovni, kt. publikoval J.K. Engel v časopise Aus Ungarn über Ungarn a jeho brata Jakuba Engela, kt. ako lekár publikoval aj chemický rozbor liečivej vody v Starej Ľubovni. Ďalej autor opisuje druhy liečby, informuje o službách pre hostí (stolovanie, kúpele, zábava) kúpeľov

Poznámky: Obsahuje 6 strofovú pieseň v nem. jazyku, kt. spievali nemeckí obyvatelia pri prameni hosťom a kt. zaznamenal Unger Károly János. - Autor overený: SBS 6, s. 347. -

Heslo/Osobné meno:

Engel, Ján Kristián ((1770-1814)) - dielo

Engel, Ján Jakub (1749-1831)) - dieloHeslo/Všeobecné meno:

pramene minerálneHeslo/geografické:

Stará Ľubovňa (Slovensko) - kúpele

dejiny


MDT: 908 ; 943.76 ; 61 ; 725.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Lubló-fürdó pozri Stará Ľubovňa (Slovensko)