Liptómegye légtüneti és égalji viszonyai

Názov a zodpovednosť: Liptómegye légtüneti és égalji viszonyai [Meteorologické a klimatické pomery v Liptovskej župe] / Májláth Bélától ; s. 132-158

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Zhrnutie súdobých poznatkov a výsledkov výskumu v oblasti meteorologických a klimatických pomerov v Liptovskej župe. Výsledky vlastných pozorovaní, a ich vplyv na flóru

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 32. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

meteorológia

klimatológia

flóraHeslo/geografické:

Liptovská župa (Slovensko) - pomery klimatické

flóra


MDT: 551.58