Liptómegye domborzati viszonyai

Názov a zodpovednosť: Liptómegye domborzati viszonyai [Horopisné pomery Liptovskej župy] / Majláth Béla ; s. 264-280

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Podrobná charakteristika horopisných pomerov Liptovskej župy

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 32. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

geografia fyzickáHeslo/geografické:

Liptovská župa (Slovensko : oblasť) - geografia fyzická


MDT: 914.376 ; 911

Pôvodné formy mien:

Majláth, Béla pozri Majlát, Belo (1831-1900)Pôvodné formy geografických názvov:

Liptómegye pozri Liptovská župa (Slovensko : oblasť)