Anderwärtiges aus dem Vereine

Názov a zodpovednosť: Anderwärtiges aus dem Vereine [Ďalšie spolkové záležitosti] / ; s. [577]-579

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Časti dokumentu: Section Budapest; Sektion Beskid; Sektion Máramaros; Lokal-Vertreter

Anotácia: Informácie o činnosti Budapeštianskej, Beskydskej a Marmarošskej sekcie spolku a menoslov zástupcov spolku v jednotlivých mestách

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - sekcie

zástupcovia miestni


MDT: 796.5:06.05 ; 502:06.05 ; 06.05