A Gömörmegyi Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az ....-ik Évekről

Názov a zodpovednosť: A Gömörmegyi Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az ....-ik Évekről [Ročenka Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov] / Összeállította: Az Elnökség ; 1911-1912

Bibliografická adresa: Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1913 (Rimaszombat : Nyomatott Rábely Miklós és Fia Könyvnyomdájában)

Fyzický popis kolácia pole: 60 s. : ; 22x15 cm

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka ročenky

Krajinský zväz lekárov - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

ročenky spolkové

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:061.2 ; 615:061.2 ; 061.2

Signatúra: HU, Semmelweis, SG 64138-43089

Pôvodné formy korporácií:

Rábely Miklós és Fia Könyvnyomdája pozri Rábeľ, Mikuláš a syn, Rimavská Sobota (Slovensko)